Lees voor het boeken van een fotoshoot onderstaande voorwaarden nauwkeurig door.
Dit voorkomt eventuele onduidelijkheden achteraf.

Voorwaarden m.b.t. de fotoshoot

 • Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren wordt het voorschot (25%) in rekening gebracht.
  Dit i.v.m. de geïnvesteerde én gereserveerde tijd. Bij uitzonderlijke situaties kunnen de annuleringskosten worden kwijtgescholden door de fotograaf.
 • Bij verplaatsing van datum minder dan 24 uur van tevoren wordt het voorschot (25%) in rekening gebracht.
  Bij verplaatsing van datum meer dan 24 uur van tevoren wordt er gewoon een nieuwe datum afgesproken.
  Bij een tweede verplaatsing zal steeds het voorschot (25%) in rekening gebracht worden.
 • Met locatiefotografie heb je te maken met weersomstandigheden. Alleen bij regen (o.a. i.v.m. apparatuur) en harde wind zal een fotoshoot kosteloos verplaatst worden. Dit gaat altijd in overleg met de fotograaf en daar ligt ook de eindbeslissing. Bewolking en/of kouder weer is geen reden tot verplaatsing.
  Met bewolking kunnen er net zulke mooie (al dan niet mooiere, hard zonlicht is ook niet alles) foto’s gemaakt worden. Verplaatsing zal altijd binnen een maand na de afgesproken datum zijn. Dit is om deze flexibiliteit naar alle klanten te kunnen waarborgen.
 • Bij afzegging door de klant bij andere weersomstandigheden (of met andere redenen) worden de gewone annuleringskosten in rekening gebracht.
 • In uitzonderlijke gevallen kan er worden gekozen om de fotoshoot kosteloos opnieuw te doen (als de fotograaf dit aangeeft). De verantwoordelijkheid voor de keuze om voor deze herkansing te gaan ligt bij de klant. Mocht de herhalingsfotoshoot wederom door eender welke reden niet tot geschikte opnames leiden dan vindt er geen restitutie meer plaats van het reeds aanbetaald bedrag, vanwege de dubbel-gereserveerde en geïnvesteerde tijd.
 • Mocht het voor de fotograaf om een bepaalde reden onmogelijk zijn om op de afgesproken dag en/of tijdstip aanwezig te zijn, bijvoorbeeld door ziekte/ongeval/technische storing of een andere vorm van overmacht, dan zal er zonder extra kosten een nieuwe afspraak met de klant worden gemaakt.

Voorwaarden m.b.t. de betaling

 • 25% van het afgesproken bedrag dient minimaal 10 dagen van tevoren worden betaald.
  De klant krijgt hiervoor bij reservering een digitale factuur toegezonden.
 • Bij oplevering van de foto’s (digitaal) dient de resterende 75% betaald te worden.
  Digitale eindfactuur.
 • Als klant dien je deze factuur zelf vooraf te controleren.
 • Producten worden binnen twee weken na betaling geleverd, tenzij vooraf anders aangegeven.

Voorwaarden m.b.t. de foto’s

 • Bestanden worden digitaal geleverd.
 • De klant krijgt het gebruiksrecht over de aangeleverde foto’s. Deze gebruiksrechten zijn alleen van toepassing op privé gebruik. Het is niet toegestaan om foto’s te gebruiken voor zakelijke (commercieel en non-profit) doeleinden tenzij mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van BMfoto. Hieronder vallen ook inzendingen voor tijdschriften, kranten of (online) competities.
 • De fotograaf behoudt ten allen tijde het auteursrecht.
 • Het aanpassen van foto’s is niet toegestaan i.v.m. auteursrecht. Andere uitsneden, collage’s en of andere bewerkingen zijn derhalve niet toegestaan.
 • Voor het gebruik van de foto’s op internet worden lage resolutie-foto’s met logo geleverd van de bestelde foto’s. Naamsvermelding wordt sterk gewaardeerd.
 • BMfoto kan gemaakte foto’s gebruiken voor haar online portfolio/website ter promotie. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Bezwaar tegen online gebruik van de foto’s? Geef dit dan vooraf expliciet aan.
 • Mocht BMfoto foto’s willen gebruiken voor drukwerk (denk hierbij aan visitekaartjes of flyers) dan zal hier altijd vooraf toestemming voor worden gevraagd aan de klant.
 • Door het digitale leveren van bestanden geeft de BMfoto het drukwerk uit handen. Afdrukken maken van de foto’s kan in principe overal, maar je kunt het beste je foto’s laten afdrukken bij laboratoria die gaan voor optimale kwaliteit. Het kan namelijk voor komen dat als je zelf elders de foto’s laat afdrukken de kleuren niet helemaal overkomen. De fotograaf is hier niet aansprakelijk voor. Wil je zeker zijn van goede afdrukken? Je kan steeds via BMfoto afdrukken bestellen.
 • BMfoto bewerkt haar beelden op een gekalibreerd beeldscherm, zodat de kleuren & helderheid goed worden afgestemd. Indien het beeldscherm van de klant niet is gekalibreerd kan deze afwijken op dit beeldscherm. BMfoto is hier niet voor verantwoordelijk. Er zal ook geen terugstorting plaatsvinden van de betaling, een nieuw product worden geleverd, dan wel een andere vorm van vergoeding. Onderling overleg kan wel een mogelijke oplossing opleveren.
 • Geselecteerde & geleverde foto’s worden 5 jaar bewaard. Zorg er altijd voor een eigen backup van de geleverde foto’s.

Voorwaarden m.b.t. privacy & persoonsgegevens

 • BMfoto zal nimmer persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer, emailadres) van klanten openbaar maken of doorgeven aan derden.

En verder…

 • Het streven is er om het materiaal binnen de genoemde termijn af te leveren. Mocht er door redenen als ziekte, technische mankementen, aangekondigde vakanties etc. niet op tijd aangeleverd kunnen worden, wordt de klant hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
 • Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk per email te worden meegedeeld. Deze klacht zal naar alle redelijkheid beoordeeld worden en bij gegronde klacht zal BMfoto deze binnen redelijke termijn oplossen.
 • Het portret van de geportretteerde is een interpretatie van de fotograaf en berust op de artistieke autonomie van de fotograaf. Klachten over hoe het karakter op het portret overkomt worden niet gehonoreerd.
 • BMfoto is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan deze zijde of door hen ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

info@bmfoto.be

+32 (0) 472 597092